Zarządzanie szkołami czy uczelniami to zarządzanie procesami świadczenia usług, jak i komunikacją. Musimy jednak pamiętać, że „produktem” działalności szkolnictwa nie jest uczeń, a usługi świadczone na rzecz ucznia, jego rodziców, lokalnej społeczności czy przedsiębiorstw.

Współpracując ze Szkołą Podstawową nr 10 w Sosnowcu stworzyłam wiele projektów promocyjnych dla tej placówki, które zwiększyły jej popularność wśród lokalnej społeczności czy władz miasta. Pierwszym krokiem było stworzenie tarczy-logo Szkoły.

Jedną ze wspólnych akcji przeprowadzoną w 2014 roku była Międzyszkolna Akcja Humanitarno-Edukacyjna „Dziesiątka buduje”. W ramach akcji przeprowadzano w szkołach pogadanki na temat ratowania zabytków, odbywały się koncerty w czasie których zbierano fundusze na odbudowę sosnowieckiej Katedry. Patronat medialny objęły lokalne gazety i media. Więcej o akcji można przeczytać na: http://www.sp10.vot.pl/index.php?p=1_49_Dziesi-tka-buduje

10 Buduje