Odbywając staż w Związku Zagłębiowskim zostałam skierowana do pracy przy czasopiśmie kulturalno-społecznym Nowe Zagłębie. Magazyn ten powstał jako zagłębiowska odpowiedz na Śląsk ukazujący się na terenie aglomeracji śląskiej. Pracując w stowarzyszeniu pełniłam w redakcji kilka ważnych funkcji:

  • Specjalista do spraw reklamy w poszczególnych wydaniach - wychodząc naprzeciw potrzebom firm opracowałam program marketingowy AS RYNKU odzwierciedlający trendy panujące na rynku prasowym i nie tylko. Program w dużej mierze skupiał się na potrzebach konsumenta i wysokości sprzedaży zakupywanych przezeń produktów czy usług. Wyniki pokazywał z czyich usług najchętniej korzystają konsumenci i dlaczego. Taka oprawa PR pozwoliła na lepszą kampanię reklamową firm z terenu Zagłębia i nie tylko;
  • Dziennikarz – reporter ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego;
  • Specjalista do spraw marketingu i dystrbucji – po analizie pierwszej fali dystrybucji miesięcznika i zmianie jej pod kątem liczebności i zasięgu danego punktu prasowego sprzedaż wzrosła o 47%, a kampania darmowych „próbek” gazety przyniosła kolejne 15% nowych czytelników i zysku dla stowarzyszenia;
  • Jeden z korektorów poszczególnych wydań – opieka nad merytoryczną strona wydania, poprawka błędów w wydaniu.